Ruiter Puzzel is een puzzelontwerpbureau dat voor elk blad een leuke puzzel heeft.

Leveringsvoorwaarden

Start
Omhoog

Puzzel kopij leveringsvoorwaarden

 •  In principe wordt alleen in overleg met onze puzzelmaker en na schriftelijke bevestiging, e-mail of email, een puzzel geleverd.

 •  Geleverd wordt voor éénmalige plaatsing in het in de bestelling gespecificeerde medium. Voor puzzels is de auteurswet en de wet op copyright van toepassing.

Ruiter Puzzel levert een puzzel voor elk blad. Bestel een actuele puzzel die aansluit bij de actualiteit; de maand van het jaar, een feestdag zoals de kerst oud en nieuwjaar pasen valentijnsdag carnaval. We kunnnen u ook een vakantiepuzzel leveren of een woord sudoko, rebus, kruiswoordpuzzel of woordzoeker.

Bestel nu uw Lente woordzoeker, Zomer puzzel of Vakantie puzzel, Zomervakantie  woordzoeker of  Zweedse puzzel.

 •  Vaderdag puzzel, Vaderdag woordzoeker of Vaderdag Zweedse puzzel. (17 juni)
 •  Lente puzzel, het is nog steeds lente ook al bennen we wel eens zomerse dagen.
 •  Begin zomer puzzel, Zweedse begin zomer puzzel of - woordzoeker. 
 •  Wimbledon puzzel, Wimbledon woordzoeker of Wimbledon Zweedse puzzel.
 •  Tour de France puzzel, Tour de France woordzoeker of Tour de France Zweedse puzzel.
 •  Zomervakantie puzzel, zomervakantie woordzoeker of geïllustreerde zomerdag puzzel.
 •  Begin schooljaar puzzel, begin schooljaar woordzoeker of begin schooljaar Zweedse puzzel.
 •  Jaar van het vrijwilligerswerk puzzel of een andere actuele 2011 woordzoeker.

Betaling en betalingsvoorwaarden Ruiter Puzzel

 •  U bent verantwoordelijk voor betaling binnen 21 dagen.

 •  U dient het totale notabedrag binnen 21 dagen na de factuurdatum over te maken op de rekening van Ruiter Puzzel, onafhankelijk van de   daadwerkelijke plaatsing en/of plaatsingsdata van de puzzel(s) en/of (eventuele) vergoeding door derden.

 •  U bent in gebreke als het notabedrag niet binnen 21 dagen is voldaan. Ruiter Puzzel is dan gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot      incassomaatregelen over te gaan.

 •  Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten  die te maken hebben met de incasso van de bedragen (zoals administratiekosten)        komen ter uwen laste.

 •  Opmerkingen of klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze schriftelijk worden ingediend bij Ruiter Puzzel binnen 21 dagen na de notadatum. Indien u aangaande het in rekening gebrachte bedrag een specificatie of toelichting wilt ontvangen, kan dit tot uiterlijk 21 dagen na notadatum. Bij gebreke hiervan wordt de nota als tussen partijen juist en vaststaande aangemerkt.

Vraag vrijblijvend puzzel informatie of een puzzel offerte aan.

Zie onze actuele korting actie voor meer informatie.

Ruiter Puzzels springen eruit!!!!

KOPIJ

Voor al uw puzzels, kruiswoordpuzzels, woordzoekers, Zweedse puzzels, rebussen, cryptogrammen.

Voor al uw kinderpuzzels, makkelijke en moeilijke puzzels.

                                                                                           Home

 

Start Omhoog Soorten puzzels Gratis prijspuzzel Waarom puzzelen! Over puzzels Inhoud RP site Zoeken Contact

Ruiter puzzel (kruiswoord) puzzel ontwerpbureau,  webmaster@ruiterpuzzel.nl / tel  0348 471972 Copyright © 1994-2010         Ruiter Puzzel   28 May 2011